Medlemskab

Tegn medlemskab af Hjermind Forsamlingshus og Borgerforening.

Ved et medlemskab af foreningen er du med til at sikre at Hjermind fortsat kan udvikle sig som en god og aktiv landsby.

Bliv derfor medlem af Hjermind Forsamlingshus og Borgerforening.

Det koster:
250 kr for en hustand
125 kr for enlige

Beløbet kan betales som en bank overførsel på:
Reg. 2331 Konto nr. 3600150056

Husk at skrive navn og adresse på overførslen.

Kontingentet indbetales årligt inden udgangen af april måned.