“SVAR FRA KOMMUNEN VEDR. TRAFIKMÅLING”

4. oktober 2018

Af jeres ansøgning til puljen ”byforskønnelse i mindre byer” fremgår det, at I ønsker et forbud mod lastbilkørsel gennem Hjermind. Jeg har telefonisk oplyst, at det ikke kan lade sig gøre, men du får det hermed også på skrift.

Offentlige veje skal som udgangspunkt være tilgængelig for alle trafikanter, herunder også lastbiler. Der skal være særlige forhold gældende for at der kan etableres et forbud mod gennemkørende lastbiler. Det kan f.eks. være, at antallet af lastbiler er meget højt. Der skal desuden være en reel mulighed for at køre en anden rute.

Der er udført trafik- og hastighedsmålinger i Hjermind med hovedresultater, som angivet nedenfor. Med baggrund i målingerne vurderes der ikke, at være et stort problem med lastbiltrafik igennem byen. Der vil derfor ikke blive opsat tavler, som angiver et forbud mod gennemkørende lastbiler.

Der er udført trafik- og hastighedsmålinger I Hjermind. Målingerne er udført i perioden 15.-21. august 2018. Hovedresultaterne fra målingerne viser følgende:

 • Hjermind Byvej ved hus nr. 10A
  • årsdøgnstrafik på 952 (beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis)
  • 4,3% af køretøjerne er over 5,8 m (procent lastbiler)
  • Gennemsnitshastighed på 41,3 km/t
  • 85% fraktil på 49,8 km/t. 85% fraktilen er den hastighed, som 85% af køretøjerne kører under.
  • 14,2% kører over hastighedsbegrænsningen
  • Største time: 122 trafikanter
 • Tingstedvej ved hus nr. 14
  • årsdøgnstrafik på 575 (beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis)
  • 6,2% af køretøjerne er over 5,8 m (procent lastbiler)
  • Gennemsnitshastighed på 34,6 km/t
  • 85% fraktil på 40,1 km/t. 85% fraktilen er den hastighed, som 85% af køretøjerne kører under.
  • 0,3% kører over hastighedsbegrænsningen
  • Største time: 77 trafikanter
 • Sløvkrog ved hus nr. 5
  • årsdøgnstrafik på 161 (beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis)
  • 5,6% af køretøjerne er over 5,8 m (procent lastbiler)
  • Gennemsnitshastighed på 34,6 km/t
  • 85% fraktil på 44,2 km/t. 85% fraktilen er den hastighed, som 85% af køretøjerne kører under.
  • 4,2% kører over hastighedsbegrænsningen
  • Største time: 20 trafikanter

Med venlig hilsen

Dorte Scott Hansen
Ingeniør

Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Trafik og Veje
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 51 01